O Projekcie

“Stąd dzieci wracają brudne, ale są wolne i szczęśliwe”.

Głównym założeniem naszego projektu jest podążanie za naturalnym rozwojem dziecka i zapewnienie mu jak najwięcej czasu spędzanego na świeżym powietrzu.

Edukacja i wychowanie mają na celu nauczenie szacunku do przyrody i zbudowanie więzi z otaczającym światem

Nasze założenia

Leśny Projekt Edukacyjny “W Listowiu” to rodzaj niesystemowej formy edukacji dzieci w wieku 3-6 lat. Głównym założeniem jest przebywanie dzieci na dworze w otoczeniu natury oraz komunikacja z dzieckiem w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy.

Założeniem leśnego projektu edukacyjnego “W Listowiu” jest tworzenie w Giżycku na Mazurach przestrzeni dla dzieci do rozwoju w bliskim otoczeniu przyrody, z dużą dawką ruchu na świeżym powietrzu, a przede wszystkim relacja z dzieckiem w oparciu o NVC i realizacja podstawy programowej MEN w idei leśnych przedszkoli.

Działalność Fundacji Północny-Wschód ma na celu wypełnić potrzeby społeczne w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a priorytetem jest realizacja celów statutowych, którymi są:

  • rozwijanie postawy świadomości i bliskości ze środowiskiem naturalnym,

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

  • wspieranie rozwoju rodziny oraz wzmacnianie więzi między rodzicami a dziećmi,

  • działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,

  • wspieranie jak i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego żywienia i dbania o higienę psychiczną,

  • nauka języków obcych jako pomost do budowania wśród dzieci i ich rodziców postaw tolerancji i pobudzenie ciekawości wobec innych kultur.

Bez murów, z otwarciem na naturę.