O projekcie

Celem leśnego projektu edukacyjnego W Listowiu jest stworzenie w Giżycku na Mazurach przestrzeni dla dzieci do rozwoju w bliskim otoczeniu przyrody, z dużą dawką ruchu, pedagogiką Montessori oraz wprowadzaniem dwujęzyczności w codziennych aktywnościach.

Niekwestionowanym wzorem do naśladowania jest dla nas Leśne Przedszkole Puszczyk. Zespół kilku entuzjastów idei leśnych przedszkoli zaiplementował go w Polsce, a dzięki swojej determinacji utworzyli Polski Instytut Przedszkoli Leśnych. Opierając się na ich doświadczeniu pragniemy wprowadzić ten sposób edukacji przedszkolnej w Giżycku. Uważamy, że podstawę programową Ministerstwa Edukacji dla przedszkoli można przeprowadzić na świeżym powietrzu przez cały rok. Cechą wyróżniającą nasz projekt jest jedna grupa mieszana wiekowo stwarzająca relacje jak w rodzeństwie: starsi pomagają młodszym, a młodsi uczą się od starszych. Więcej o tym co to są leśne przedszkola dowiecie się z artykułu na portalu Dzieci Są Ważne „Leśne przedszkola – bez murów, z otwarciem na naturę.”

Baza Projektu W Listowiu będzie składała się z namiotu sferycznego, kręgu pieńków, placu zabaw, sanitariatu. Grupa przewidziana jest na max. 20 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat, którym zagwarantuje się opiekę w duchu Montessori. Planujemy też wdrożyć dwujęzyczność, czyli jeden opiekun posługuje się językiem angielskim w kontaktach z dzieckiem. Przewidziane godziny otwarcia to 6.30 – 16.30 przez wszystkie dni robocze przez cały rok.

Projekt W Listowiu będzie miał bazę przy Krzyżu Brunona w Giżycku, a na pytania „kiedy” i „ile to będzie kosztowało” będziemy mogli odpowiedzieć w zależności od uzyskania funduszy. Natomiast przedsięwzięcie ma charakter społeczny, a głównym priorytetem jest realizacja celów statutowych Fundacji Płn.-Wsch., którymi są:

  • rozwijanie postawy świadomości i bliskości ze środowiskiem naturalnym,
  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
  • wspieranie rozwoju rodziny oraz wzmacnianie więzi między rodzicami a dziećmi,
  • działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • wspieranie jak i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego żywienia i dbania o higienę psychiczną,
  • nauka języków obcych jako pomost do budowania wśród dzieci i ich rodziców postaw tolerancji i pobudzenie ciekawości wobec innych kultur.

Będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne, dni otwarte i wydarzenia mające na celu przybliżenie projektu zainteresowanym. Jeśli chcesz być informowany o rozwoju wdrażania projektu, polub naszą stronę na facebooku, albo po prostu zadzwoń lub napisz do nas.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć wykonanych w bazie Puszczyka pod Białymstokiem. Mamy nadzieję, że w roku 2020 W Listowiu będzie wyglądało podobnie.